Na rynku bankowym mamy nową promocję konta bankowego. Z Kontem Wymarzonym w Raiffeisen Polbank w ciągu roku można zyskać do 550 złotych. Przygotowana przez bank oferta specjalna nosi nazwę “ROKuj z nami”.

UWAGA! Wydzielona część Banku Raiffeisen Bank Polska przeniesiona została do Banku BGŻ BNP Paribas

Warunki uczestnictwa w “ROKuj z nami”

Oferta skierowana jest do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadających działalności gospodarczej oraz tych osób, które od 1.01.2016 r do dnia złożenia wniosku nie miały zawartej umowy z bankiem na produkty bankowe.

Żeby móc skorzystać z oferty, należy:

 1. Złożyć wniosek otwarcie Wymarzonego konta osobistego wraz z kartą oraz umowę o elektroniczne kanały dostępu,
 2. Przystąpić do promocji “ROKuj z nami”,
 3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie drogą elektroniczną oferty handlowej w zakresie produktów, które oferuje bank.

UWAGA! Wniosek o Wymarzone konto osobiste, należy złożyć do 31.102018 roku, aby dołączyć do “ROKuj z nami”

Jak zyskać 550 zł, czyli całość pieniędzy

Oferta specjalna “ROKuj z nami” rozłożona jest na cały rok – wspólny rok z bankiem Raiffeisen Polbank. Polega na korzystaniu z podstawowego produktu bankowego jakim jest rachunek osobisty i karta. Bank zapewnia również dostęp do przestrzeni bankowości internetowej, w której możemy min. zrobić przelewy za 0 zł.

Promocja “ROKuj z nami” ma określone warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać premię. Rozłożona jest w czasie na poszczególne etapy i progi pieniężne – które osiągamy po spełnieniu warunków. Można zdobywać poszczególne progi, gdyż nie są one od siebie zależne. Jednak, aby całkowicie zyskać 550 zł, musisz spełnić wszystkie warunki.

Otwórz konto!

Szczegółowe kroki do osiągnięcia 550 zł zakładają:

 1. Do końca drugiego miesiąca, po otwarciu Wymarzonego konta osobistego – musimy wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł – za to otrzymamy 50 zł. Przed upływem drugiego miesiąca transakcje muszą zostać zaksięgowane, premia zostanie najpóźniej wypłacona w 3 miesiącu kalendarzowym,
 2. Przez kolejnych 6 miesięcy, licząc od 3 miesiąca od otwarcia Wymarzonego konta osobistego, wykonujemy minimum 1 transakcje kartą płatniczą – od łącznej sumy wykonanych transakcji naliczone zostanie 3%, nie więcej niż 50 zł miesięcznie,
 3. Nagroda w kwocie 150 zł, zostanie przyznana w 9 miesiącu od założenia Wymarzonego konta osobistego, jeżeli uczestnik “ROKuj z nami”:
  ✓ posiada umowę karty i karta jest aktywna,
  ✓ w każdym z 6 miesięcy następujących po 2 miesiącu od założenia Wymarzonego konta osobistego, odnotowana będzie jednorazowa wpłata w miesiącu w kwocie 2000 zł – wpłata gotówkowa lub przelew z innego banku,
  ✓ w każdym z 6 miesięcy następujących po 2 miesiącu od założenia Wymarzonego konta osobistego, zostaną wykonane 3 przelewy krajowe z założonego konta.
 4. W 13 miesiącu od otwarcia Wymarzonego konta osobistego, po spełnieniu 3 wyżej wymieniowych warunków (pkt. 1,2 i3) oraz przez 4 kolejne miesiące zaczynając od 9 miesiąca od otwarcia rachunku wykonane zostaną transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł w każdym miesiącu – za to otrzymamy 50 zł.

Podsumowanie warunków oferty specjalnej “ROKuj z nami” w Raiffeisen Polbank

 Miesiąc rozliczenia- licząc od założenia kontaTransakcjeZysk
1.

2.

Wykonaj transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł 

+ 50 zł

3.Po spełnieniu warunków z dwóch poprzednich miesięcy – wypłata 50 zł
4.W ciągu 6 kolejnych miesięcy wykonujemy, przy najmniej 1 transakcje bezgotówkową w miesiącu

3% zyskujemy od wszystkich wykonanych transakcji (nie więcej niż 50 zł/mies.)

Transakcje należy wykonać kartą debetową,  BLIK lub cyfrowy portfel

 

 

+ 3 %

5.
6.
7.
8.
9.
9.BONUS

W 9 miesiącu otrzymujemy 150 zł, jeśli w każdym poprzednim miesiącu:

 • nasza karta jest aktywna,
 • odnotowany został jednorazowy wpływ na kwotę min. 2000 zł ( między 3-8 miesiącem),
 • wykonujemy 3 polecenia przelewów krajowych w złotówkach (między 3-8 miesiącem).
+ 150 zł
9.Aktywnie korzystajmy z otwartego konta i przez kolejne 4 miesiące dokonujmy transakcji na łączną kwotę min. 200 zł w każdym miesiącu (9, 10, 11 i 12 miesiącu)+ 50 zł
10.
11.
12.
13.Zyskujemy 50 zł po spełnieniu warunku z ostatnich 4 miesięcy
Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, kod pocztowy 00-844, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000014540, NIP: 5260205871.