Raiffeisen Polbank, a właściwie Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna na polskim rynku działał od 1991 roku i należał do austriackiej grupy Raiffeisen Bank International AG. Powiew nowych zmian nadszedł i nieuchronna fuzja stała się faktem. Wszelkich informacji udziela infolinia pod numerem: 801 321 123, +48 22 134-00-00. Infolinia czynna jest 24/7 (koszt połączenia wg stawki operatora).

Zezwolenie na podział popularnego “Rajfajzena”

Komisja Nadzoru Finansowego dnia 14.09.2018 roku zezwoliła na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Raiffeisen Bank Polska S.A. i przeniesienie jej na podmiot trzeci. Jest nim BGŻ BNP Paribas, który zajmie się podstawową częścią działalności biznesu, z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych i kilku innych aktywów.

Pozostała część zostanie przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce. Umowa sprzedaży Działalności Podstawowej Raiffeisen Polbank do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ma zostać sfinalizowana na początku listopada 2018 roku.

Czy mam jeszcze konto w Raiffeisen?

Tak, założone w Raiffeisen Polbank konto osobiste – istnieje. Wszystkie podpisane umowy są ważne i nie trzeba podpisywać aneksów.

Bez zmian pozostają:

  • numery rachunków osobistych,
  • numery karty płatnicze, terminy ich ważności i kody PIN,
  • obsługa klientów będzie sprawowana w placówkach z logo Raiffeisen Polbank,
  • numery Centrum Telefonicznego – opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora,
  • system bankowości internetowej i mobilnej wraz ze sposobem logowania i hasłami,
  • opłaty i prowizje, oprocentowanie rachunków osobistych, lokat terminowych, kredytów i kart kredytowych,
  • świadczenie usług w zakresie funduszy inwestycyjnych,
  • warunki spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w PLN.

Podobnie, jeśli jesteśmy właścicielem rachunku maklerskiego w Raiffeisen Polbank, bez zmian pozostają:

  • numery rachunków maklerskich,
  • kontakt telefoniczny z maklerami,
  • korzystanie z aplikacji Mobilny R-Broker.

W przypadku, gdy jesteśmy klientami do tej pory dwóch Banków tj. Raiffeisen Polbank i BGŻ BNP Paribas, do czasu ujednolicenia logo w obsłudze klientów nie są przewidywane żadne zmiany. Jeśli posiadane produkty bankowe znajdowały się do tej pory w Raiffeisen Polbank, będą nadal obsługiwane w placówkach, czy systemie bankowości internetowej i infolinii Banku Raiffeisen Polbank. Tak samo w przypadku posiadanych produktów bankowych w Banku BGŻ BNP Paribas będą obsługiwane pod szyldem tego banku. Opostępujących zmianach klienci będą powiadamiani na bieżąco.

Co już w tej chwili się zmieni?

Administratorem danych osobowych zostanie Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211) przy ulicy Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546.

Ponadto, zmiany obejmą inne dodatkowe aspekty:

  • Bank BGŻ BNP Paribas SA w całości przejmuje podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska,
  • przy nowych produktach bankowych umowę o nie należy zawrzeć z Bankiem BGŻ BNP Paribas,
  • obsługa i spłata kredytów hipotecznych w walutach,
  • bankomaty BGŻ BNP Parbias dla posiadaczy kart debetowych Raiffeisen Bank są bezpłatne od 2.11.2018 roku,
  • wiadomości e-mail z banku będą od nadawcy „Raiffeisen Polbank (część Banku BGŻ BNP Paribas)”, a wiadomości sms „dRaiffeisen” (czyli dawny Raiffeisen).