Raiffeisen Bank: Co z moim kontem, gdy banku już nie ma?
3 (60%) 2 głosów

Raiffeisen Polbank, a właściwie Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna na polskim rynku działał od 1991 roku i należał do austriackiej grupy Raiffeisen Bank International AG.

Jednak, przyszło nowe i zostały wprowadzone zmiany.

Komisja nadzoru finansowego 14.09.2018 roku zezwoliła na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach Raiffeisen Bank Polska S.A. i przeniesienie jej na podmiot trzeci tj. BGŻ BNP Paribas, który to zajmie się podstawową częścią działalności biznesu, z wyłączenie portfela kredytów hipotecznych i kilku innych aktywów. Pozostała część zostanie przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce. Umowa sprzedaży Działalności Podstawowej Raiffeisen Polbank do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ma została sfinalizowana na początku listopada 2018 roku.

Co to dokładnie oznacza? Czy mam jeszcze konto w Raiffeisen?

Tak założone w Raiffeisen Polbank konto osobiste – istnieje. Wszystkie podpisane umowy są ważne i nie trzeba podpisywać aneksów.

Z ważnych informacji bez zmian pozostają:
✓ numery rachunków osobistych;
✓ numery karty płatnicze, terminy ich ważności i kody PIN;
✓ obsługa klientów będzie sprawowana w placówkach z logo Raiffeisen Polbank;
✓ numery Centrum Telefonicznego – opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora;
✓ system bankowości internetowej i mobilnej wraz ze sposobem logowania i hasłami;
✓ opłaty i prowizje, oprocentowanie rachunków osobistych, lokat terminowych, kredytów i kart kredytowych;
✓ świadczenie usług w zakresie funduszy inwestycyjnych;
✓ warunki spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w PLN;

Podobnie, jeśli jesteś właścicielem rachunku maklerskiego w Raiffeisen Polbank, bez zmian pozostają:
✓ numery rachunków maklerskich;
✓ kontakt telefoniczny z maklerami;
✓ korzystanie z aplikacji Mobilny R-Broker.

W przypadku, gdy jesteśmy klientami do tej pory dwóch Banków tj. Raiffeisen Polbank i BGŻ BNP Paribas, do czasu ujednolicenia logo w obsłudze klientów nie są przewidywane żadne zmiany. Jeśli posiadane produkty bankowe były do tej pory w Raiffeisen Polbank będą nadal obsługiwane w placówkach, systemie bankowości internetowej i infolinii Banku Raiffeisen Polbank. Tak samo w przypadku posiadanych produktów bankowych w Banku BGŻ BNP Paribas będą obsługiwane pod szyldem tego banku.
o postępujących zmianach klienci będą powiadamiani na bieżąco.

Co już w tej chwili się zmieni?

✓ administratorem danych osobowych będzie Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211) przy ulicy Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546;
✓ Bank BGŻ BNP Paribas SA w całości przejmuje podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska;
✓ przy nowych produktach bankowych umowę o nie należy zawrzeć z Bankiem BGŻ BNP Paribas;
✓ obsługa i spłata kredytów hipotecznych w walutach;
✓ bankomaty BGŻ BNP Parbias dla posiadaczy kart debetowych Raiffeisen Bank są bezpłatne od 2.11.2018 roku;
✓ wiadomości e-mail z banku będą od nadawcy „Raiffeisen Polbank (część Banku BGŻ BNP Paribas)”, a wiadomości sms „dRaiffeisen” (czyli dawny Raiffeisen).