Konto 360 stopni. Millennium Bank

W Banku Millennium podstawowym rachunkiem osobistym jest Konto 360°.  W zależności od wieku posiadacza, może to być również konto Student lub Junior. Obecnie jeśli nadal nie zostaliśmy klientem banku, możemy skorzystać z całkiem nowej promocji kont osobistych. Wystarczy założyć rachunek osobisty sobie – Konto 360° i dziecku – Konto 360° Junior. Za każdy spełniony warunek otrzymujemy pieniądze. W sumie może to być, aż do 300 złotych.

Podstawowe informacje o Koncie 360°

Konto 360° jest to zwykły rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez Bank Millennium na rzecz jego posiadacza. Do swobodnego dysponowania zgromadzonymi na nim środkami. Po zawarciu umowy między bankiem, a klientem. Obecnie umowy możemy zawierać bez konieczności wizyty w banku. Należy złożyć wniosek online (aby wziąć udział  w tej promocji jest to warunek konieczny) i umowę podpisać za pośrednictwem kuriera.

Rachunki osobiste w Banku Millennium posiadają liczne bonusy i usługi za 0 zł, tj. prowadzenie konta, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i zagranicą, czy darmową kartę do konta. Konto Student jest przeznaczone dla osób poniżej 26. roku i zakłada mniej rygorystyczne wymagania dla bezpłatnych usług.
Pożyczka za 0 zł - pierwsza i kolejna - Wonga

Konto 360°

Konto obfituje w korzyści:

 • 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta,
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju i zagranicą,
 • 0 zł za krajowe przelewy w złotych przez Millenet i aplikację mobilną,
 • 0 zł za przelewy na e-mail i numer telefonu,
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty.

Kiedy prowadzenie konta jest darmowe? Bank zastrzega, że potrzebny jest do tego wpływ zewnętrzny na konto w wysokości 1000 złotych raz w miesiącu. Do tego należy wykonać minimum 1 płatność kartą dołączoną do konta lub BLIKiem.

Konto 360° Student

Konto 360° Student gwarantuje te same korzyści, co jego odpowiednik dostępny dla wszystkich. Z tą małą różnicą, że by mieć konto prowadzone za 0 złotych, wystarczy jedynie dokonać 1 płatności kartą w miesiącu. Wymóg otrzymywania wpływu w wysokości 1000 złotych na konto – nie obowiązuje osób posiadających rachunek osobisty w wieku 18-26 lat.

Konto 360° Junior

Konto osobiste Junior przeznaczone jest dla dzieci, poniżej 18 roku życia. Aczkolwiek rachunek można już założyć dziecku od dnia narodzin. Od 0 do 12 lat – na koncie można odkładać drobne sumy. Natomiast dziecko wieku 13-17 lat może już uzyskać dostęp do konta, bankowości internetowej oraz karty do konta.

Prowadzenie konta jest bezpłatne. Karta przy wykonaniu 1 transakcji również jest za 0 zł. Jednak wcale nie musimy na początku o nią wnioskować. Przeczytaj nasz artykuł Jak zaoszczędzić na produktach bankowych.

Bieżąca promocja w  Banku Millennium – “300 zł z plusem”

W aktualnej promocji “300 zł z plusem” możemy założyć dwa konta: Konto 360° bądź Konto 360° Student i  drugie Konto 360° Junior. Za każde z dwóch kont po spełnieniu warunków wynikających z regulaminu promocji otrzymamy premię pieniężną. Wniosek o konta należy złożyć elektronicznie.

Nagrody w promocji “300 zł z plusem” w Banku Millennium

Nagrodą w promocji są dwie premie: premia200 zł i premia dodatkowa100 zł. Za założenie i aktywne korzystanie z kont. Każda z nagród ma określone warunki do spełnienia. Otrzymanie premii dodatkowej nie jest uzależnione od spełnienia warunków premii.

Zasady udziału w promocji

Aby uzyskać premię 200 zł, należy spełnić określone warunki:

 • do 26.07.2019 roku złóż wniosek o konto – Konto 360° lub Konto 360° Student poprzez stronę internetową oraz zaakceptować regulamin oraz zgody marketingowe,
 • do 31.10. 2019 roku aktywuj aplikację mobilną banku,
 • zapewnij wpływ 1000 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, tj. sierpień, wrzesień i październik,
 • wykonaj co najmniej 1 płatność kartą do konta lub za pomocą usługi BLIK – w każdym z ww. miesięcy (tj. sierpień, wrzesień i październik),
 • do 30.11.2019 r po spełnieniu warunków – trafi do Ciebie premia.

Aby uzyskać premię dodatkową 100 zł, należy spełnić określone warunki:

 • założyć dla siebie Konto 360° w promocji,
 • do 31.08.2019 roku poprzez bankowość internetową Millenet otwrzyć konto dla dziecka – Konto 360° Junior,
 • do 31.08.2019 roku za pośrednictwem bankowości internetowej Millenet złożyć wniosek o świadczenie “Rodzina 500+”,
 • do 31.10.2019 roku wpłynie przynajmniej jedno świadczenie “Rodzina 500+” na Twoje konto – Konto 360°,
 • do 31.10.2019 roku Konto 360° Junior będzie zasilone kwotą min. 100 zł,
 • do 31.10.2019 roku zostanie wykonana min. 1 transakcja kartą wydaną do konta lub za pomocą usługi BLIK – warunek się jest ważny tylko w przypadku, gdy posiadacz Konta 360° Junior jest powyżej 13 roku życia (na dzień złożenia wniosku).

Otwórz konto w Banku Millennium!

Premia dodatkowa zostanie przekazana na Konto 360° lub Konto 360° Student, które zostanie otwarte w promocji do 30.11.2019 roku. Jednak aby być w stanie wypełnić wszystkie warunki wynikające z zasad promocji, konto należy otworzyć odpowiednio wcześniej. W ramach promocji można otworzyć tylko jedno Konto 360° Junior i nabyć prawo do otrzymania tylko jednej premii dodatkowej po spełnieniu ww. warunków.

Poprzednie promocje bankowe w Banku Millennium

Promocja – “Ustrzel 200 zł z Bankiem Millennium S.A.” – 2018

Bank Millennium Konto osobiste 360°

Oferta Millennium – założenia

W uaktualnionej ofercie Banku Millennium przy założeniu konta osobistego możemy otrzymać 200 zł premii. Mogą z niej skorzystać tylko osoby, które nie posiadają żadnych produktów bankowych w Banku Millennium, czyli nie są obecnie klientami banku.

Otworzyć rachunek osobisty oraz przystąpić do promocji banku “Ustrzel 200 zł z Bankiem Millennium S.A.” mogą osoby pełnoletnie. Wniosek o otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student w ramach trwającej promocji należy tylko i wyłącznie otworzyć poprzez stronę internetową – www.bankmillennium.pl.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać premię?

Podstawowym warunkiem, aby wziąć udział w promocji należy złożyć wniosek online o konto osobiste wraz z kartą debetową do 27.07.2018 roku, zaś umowę o konto zawrzeć do 31.07.2018 roku. Umowę podpisujemy albo w wybranym przez nas oddziale banku albo za pośrednictwem kuriera – decydujemy o tym przy wypełnianiu wniosku.

W każdym z kolejnych dwóch następnych miesięcy kalendarzowych, tj. sierpniu i wrześniu 2018 roku, wpływy zewnętrzne na konto będą w kwocie min. 1000 zł i w każdym z tych miesięcy zostanie wykonana przynajmniej jedna transakcja bezgotówkowa* – kartą debetową lub za pomocą usługi BLIK.

Inne warunki – otwarcie konta

Kolejne warunki do uzyskania premii to: nie należy odstąpić od umowy o konto, akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych .

Premia w kwocie 200 zł zostanie przekazana na aktywne konto uczestnika do 15.10.2018 roku, zaś prawo do nabycia premii możemy nabyć do 30.09.2018 roku – czyli należy spełnić warunki wymienione wyżej.

*transakcje bezgotówkowe – rozumie się transakcje będące zapłatą za towary bądź usługi.

Promocja – “Zyskaj 360 złotych” – 2017

bank millennium konto 360 stopni

Wybierając konto w Banku Millennium można skorzystać z pomocy fachowców w razie awarii w domu, usterek w komputerze lub nagłej utracie zdrowia. Jest on dodatkowo płatny 4,98 zł miesięcznie, lecz przez pierwsze 12 miesięcy korzystania z konta, można z niego korzystać bezpłatnie, przy wykupie ubezpieczenia także i w późniejszym okresie. Szczegóły płatności za usługę znajdują się w cenniku.

pakiet bardzo pomocny millennium bank

Zyskaj 360 zł – V edycja – promocja do 30.06.2017

Przy założeniu konta do końca czerwca możemy liczyć na atrakcyjną nagrodę pieniężną, w wysokości do 60 złotych miesięcznie za płatności kartą Millennium. Łącznie do zebrania jest aż 360 złotych (nazwa konta widać zobowiązuje) przez 6 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy.

Zasady przyznawania premii

 • płatność kartą – premia 2% łącznej wartości płatności (zwrot do 30 zł miesięcznie),
 • płatności BLIK – premia 5% łącznej wartości płatności (zwrot również do 30 zł miesięcznie).

Żeby otrzymać premię, konieczne jest:

 • nie posiadanie od 29.02.2016 r. do 25.02.2017 r. nie posiadały ROR-u lub konta technicznego w Banku Millennium,
 • zaksięgowana przynajmniej jedna płatność kartą/BLIKiem na koncie w danym miesiącu kalendarzowym,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania materiałów marketingowych,
 • wpływ na konto środków pieniężnych w kwocie nie niższej niż 1000 PLN,
 • zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej Banku Millennium,
 • otwarcie rachunku bankowego oraz karty debetowej w Banku Millennium do 30.06.2017.

Studentów nie obowiązuje wymóg wpływu w wysokości 1000 złotych również w ramach promocji Zyskaj 360 złotych – V edycja.

Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-593, przy ul. Żaryna2A, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010186, NIP: 5260212931, REGON:001379728.