Po rozpoczęciu i wdrożeniu globalizacji przyspieszył również rozwój systemów monetarnych, a ubóstwo zmniejszyło się na całym świecie. Wzrost PKB per capita w krajach globalizujących się po 1980 roku przyspieszył z 1,4 procent rocznie w latach sześćdziesiątych i 2,9 procent rocznie w latach siedemdziesiątych do 3,5 procent w latach 80. i 5,0 procent w latach 90. Jakie są sukcesy, a jakie trudności procesu globalizacji na naszej planecie? Dlaczego tak bardzo narażone jest na ryzyko zdrowie i życie pracowników z krajów trzecich? Zapraszamy do lektury.

Rozwój finansowy i spadek ubóstwa w procesie globalizacji

Kraje rolnicze, które nie rozpoczęły globalizacji, miały bardziej niekorzystne wyniki niż kraje, które poddały się globalizacji, a wskaźniki rozwoju w tych krajach rolniczych spadły z wysokich 3,3% w latach 70. do zaledwie 1,4% w latach 90. Jak wskazuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, korzyści wynikające z globalizacji rynków finansowych są generalnie wspólne. Kilka krajów wdrażających globalizację odnotowało jednak wzrost dysproporcji, co najbardziej uderzające jest w Chinach, gdzie ten wzrost nierównowagi jest konsekwencją rodzimej progresji, ograniczeń w ruchu wewnętrznym i niekorzystnych strategii rolniczych, a nie następstwem wymiany światowej.

pracownicy w kraju trzeciego świata w drodze do fabryki na aucie zdjęcie

Zdjęcie od Rod Waddington

Globalizacja w XXI wieku a rynek pracy

Światowa sieć sklepów składa się z kompleksowych, wzajemnie połączonych systemów, które pozwalają na dostarczanie i rozpowszechnianie różnych produktów i przedsięwzięć do społeczeństwa na całym świecie. Firmy starają się wykorzystać mniej kosztowne możliwości zatrudnienia i wytwarzania, które są zależne od wielu zmiennych, na przykład:

  • klimatu,
  • zainteresowania klientów i
  • sprostania ogromnym wymaganiom światowych sieci sprzedażowych.

Globalizacja jest czasami przedstawiana jako przyczyna tak zwanego „rush to the base”, który pokazuje, że aby ograniczyć koszty i uzyskać przyspieszenie, organizacje na ogół znajdują pole do działania w krajach z określonymi wytycznymi, co do warunków pracy.

Przyspieszenie to jest zwiększone, jeśli konkurenci obniżają koszty podobnymi metodami. Oba te czynniki bezpośrednio skutkują beznadziejnymi warunkami pracy, niskimi płacami, skażeniem, ale dodatkowo zmuszają rządy do złego zarządzania i podejmowania trudnych przedsięwzięć monetarnych.

Sprawdź też: Czy portfel stanie się przedmiotem bezużytecznym? Smartfon do wszystkiego

Trudna sytuacja siły roboczej i warunków pracy w wyniku procesów globalizacyjnych

Od 2003 r. do 2013 r. odszkodowania w Chinach i Indiach wzrastają o około 10%-20% każdego roku. W krajach rolniczych, w których obowiązują przepisy o swobodnej pracy, występują niekorzystne skutki dla stanu zdrowia wynikające z długich okresów pracy u osób, które mają problemy z pracą w rozbudowanych światowych sieciach magazynowych. Kobiety w agrobiznesie, na przykład, są regularnie zmuszane do pracy przez dłuższy okres czasu, zajmując się pracą z syntetycznymi związkami.

Chociaż obie płcie doświadczają obciążeń w zakresie dobrego stanu zdrowia, w ostatnich raportach wykazano zwiększone niebezpieczeństwo problemów psychicznych i złego stanu zdrowia. Postęp w badaniach wykazał, że negatywny związek między pracą a rodziną jest związany z trudnymi warunkami medycznymi wśród obu płci, a negatywny związek praca- rodzina jest utożsamiany z mniej korzystnym statusem dobrego stanu zdrowia wśród pań.

Kilka kierunków rozwoju, na przykład rozwój rozsądnej wymiany i rozwój przeciwdziałania “sweatshopom” (przedsiębiorstwo wyzyskujące siłę roboczą), gwarantuje rozwój gospodarki światowej, tym bardziej społecznej. Rozwijająca się wymiana dąży do postępu, gdzie zanotowano poziom obrotu 1,6 miliarda dolarów amerykańskich w transakcjach rocznych.