W ramach znanego nam już Konta Optymalnego w Banku BGŻ BNP Paribas, została przygotowana dla nowych klientów*  premia za otwarcie rachunku osobistego i przyłączenie się do promocji “Konto na miarę”.  Wysokość premii może sięgać nawet do 320 złotych, które zdobywamy w nagrodach, każdego kolejnego miesiąca.

10 nagród w wysokości 320 zł – za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach kwiecień-grudzień 2019 roku.

Zasady uczestnictwa w promocji “Konto na miarę”

Żeby w pełnoprawny sposób wziąć udział w promocji, należy:

 1. Złożyć wniosek za pomocą strony promocyjnej -> Konto na miarę wniosek o otwarcie Konta Optymalnego z kartą do konta i dostępem do bankowości elektronicznej najpóźniej do 28.02.2019 roku,
  Uwaga! Promocja Konta Optymalnego obejmuje tylko 1500 wniosków.
 2. Podpisać umowę do 21.03.2019 roku, a następnie aktywuj aplikację mobilną GOmobile do 31.03.2019 roku,
 3. Wykonać min. 3 przelewy w każdym miesiącu kwiecień – grudzień 2019 roku aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w BNP Paribas!

Jak mogę otrzymać 10 nagród o łącznej wartości do 320 zł?

Nagroda pierwsza przyznawana jest w kwocie 50 zł za:

 • złożenie wniosku o Konto Optymalne i zawarcie umowy,
 • aktywowanie aplikacji mobilnej GOmobile (do 31 marca 2019 r).

Uwaga! Przelew z nagrodą pierwszą zostanie zrealizowany do 30.04.2019 roku.

Nagrody od 2 do 10 – w wysokości 3% kwoty transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wydaną do konta w miesiącu za który przyznawana jest nagroda. Jednak, nie więcej niż 30 zł miesięcznie. Szczegółowo przyznawanie kolejnych nagród wygląda następująco:

 • 2 nagroda przyznawana jest za kwiecień 2019 roku,
 • 3 nagroda przyznawana jest za maj 2019 roku,
 • 4 nagroda przyznawana jest za czerwiec 2019 roku,
 • 5 nagroda przyznawana jest za lipiec 2019 roku,
 • 6 nagroda przyznawana jest za sierpień 2019 roku,
 • 7 nagroda przyznawana jest za wrzesień 2019 roku,
 • 8 nagroda przyznawana jest za październik 2019 roku,
 • 9 nagroda przyznawana jest za listopad 2019 roku,
 • 10 nagroda przyznawana jest za grudzień 2019 roku.

Rozpiska ta oznacza, że nabyliśmy prawo do  kolejnych nagród, gdyż w danym miesiącu spełniliśmy warunki. Np. spełniłem warunki w maju otrzymuję 3 nagrodę.

Warunki do otrzymania Nagród 2 do 10

Żeby otrzymać nagrody od drugiej do dziesiątej, należy:

 • spełnić warunki do otrzymania Nagrody Pierwszej,
 • w każdym miesiącu za który przyznawana jest nagroda, wykonać min. 3 przelewy aplikacją mobilną GOmobile,
 • na dzień wydania danej nagrody posiadać konto osobiste wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej.

Harmonogram informacyjny o przyzwaniu nagród w promocji “Konta na miarę”

Harmonogram obejmuje następujące daty:

 • 17 kwietnia 2019 roku dla Nagrody Pierwszej w wysokości 50 zł.

Nagrody 2 do 10 wydawane są co 3 miesiące, więc informacje o zdobyciu kolejnych nagród otrzymasz:

 • 16 lipca 2019 roku dla Nagród od 2 do 4, w wysokości max. 90 zł (1 mies. 30 zł -> 3 mies. x 30 zł),
 • 16 października 2019 roku dla Nagród od 5 do 7, w wysokości max. 90 zł,
 • 15 stycznia 2020 roku dla Nagród od 8 do 10, w wysokości max. 90 zł.

Uwaga! przelew będzie realizowany na konto uczestnika promocji do końca miesiąca, w którym otrzymał informacje o przyznanej nagrodzie.

Złóż wniosek!

Warunki i zalety Konta Optymalnego w Banku BGŻ BNP Paribas przedstawiamy w naszym Rankingu Najlepszych Kont Osobistych.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy 01-211. Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  NIP 526-10-08-546.

* nowy klient – rozumiany jako osoba fizyczna, która w ciągu 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie konta osobistego w promocji nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku.