Bank Millennium odświeżył ofertę kont osobistych – Konto 360° i Konta 360° Student. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o warunki promocyjne jakie otrzymamy przy zakładaniu rachunku bankowego. Tak jak do tej pory dostępne jest Konto 360° dla osób od 26 roku życia i Konto 360° Student dla osób od 18 do 26 lat.

Uwaga! Promocja dobiegła końca.

Oferta Millennium – założenia

W uaktualnionej ofercie Banku Millennium przy założeniu konta osobistego możemy otrzymać 200 zł premii. Mogą z niej skorzystać tylko osoby, które nie posiadają żadnych produktów bankowych w Banku Millennium, czyli nie są obecnie klientami banku.

Otworzyć rachunek osobisty oraz przystąpić do promocji banku Ustrzel 200 zł z Bankiem Millennium S.A.mogą osoby pełnoletnie. Wniosek o otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student w ramach trwającej promocji należy tylko i wyłącznie otworzyć poprzez stronę internetową – www.bankmillennium.pl.

UWAGA! Wniosek o otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student należy złożyć do 27.07.2018 roku!

Bank Millennium Konto osobiste 360°

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać premię?

Podstawowym warunkiem, aby wziąć udział w promocji należy złożyć wniosek online o konto osobiste wraz z kartą debetową do 27.07.2018 roku, zaś umowę o konto zawrzeć do 31.07.2018 roku. Umowę podpisujemy albo w wybranym przez nas oddziale banku albo za pośrednictwem kuriera – decydujemy o tym przy wypełnianiu wniosku.

W każdym z kolejnych dwóch następnych miesięcy kalendarzowych, tj. sierpniu i wrześniu 2018 roku, wpływy zewnętrzne na konto będą w kwocie min. 1000 zł i w każdym z tych miesięcy zostanie wykonana przynajmniej jedna transakcja bezgotówkowa* – kartą debetową lub za pomocą usługi BLIK.

Otwórz konto!

Inne warunki – otwarcie konta

Kolejne warunki do uzyskania premii to: nie należy odstąpić od umowy o konto, akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych .

Premia w kwocie 200 zł zostanie przekazana na aktywne konto uczestnika do 15.10.2018 roku, zaś prawo do nabycia premii możemy nabyć do 30.09.2018 roku – czyli należy spełnić warunki wymienione wyżej.

*transakcje bezgotówkowe – rozumie się transakcje będące zapłatą za towary bądź usługi.

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010186, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w WarszawieXIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5260212931.