Credit Agricole  odświeżył swoją stronę domową oraz reaktywował ofertę promocyjną konta osobistego. Przenosząc konto można uzyskać atrakcyjne bonusy premiowe. Nagrody uzyskamy również za aktywne korzystanie z nowego rachunku. Poniżej przybliżamy szczegółowo ofertę oraz nowe Konto dla Ciebie w Credit Agricole.

Korzyści finansowe za otwarcie konta w Credit Agricole

Do 31 lipca 2018 roku należy otworzyć Konto dla Ciebie i przystąpić do promocji Korzyści dla Ciebie. Po wykonaniu tych czynności otrzymujesz premię. Jest to:

✓ bonus za przeniesienie konta. Wszystkie formalności związane z zamknięciem naszego obecnego konta załatwi za nas bank CA. Uczyni to tylko wtedy, gdy złożymy wniosek z pełnomocnictwem. Wniosek taki powinien zawierać dane naszego obecnego banku z numerem posiadanego rachunku osobistego oraz dyspozycję do zamknięcia dotychczasowego rachunku. Uzupełniamy również dane instytucji (nazwę i adres) przekazującej wynagrodzenie, którą bank CA zawiadomi o zmianie numeru rachunku osobistego.

Nie przejmujmy się powyższych formalności. Wniosek w odpowiedniej treści i formie przygotowuje za nas pracownik placówki CA.

UWAGA! Nie każdy pracodawca uwzględni takie pismo o zmianie numeru konta osobistego, gdyż wymagają osobistego potwierdzenia.  Zapisz swój nowy numer konta i noś go przy sobie.

Bonus za przeniesienie konta osobistego

Bonusem za przeniesienie rachunku jest premia pieniężna. Uzależniona jest od wpływów na konto. Może wynieść:

 • 100 zł – gdy wpływ na konto będzie co najmniej w kwocie 1000 zł przez 3 następne miesiące kalendarzowe,
 • 200 zł – gdy wpływ na konto będzie co najmniej w kwocie 3000 zł przez 3 następne miesiące kalendarzowe.

Dodatkowe bonifikaty otrzymamy za wykonanie przelewów za rachunki. Jest to tak zwany:

 • zwrot za rachunki maksymalna łączna kwota jaką może uczestnik promocji może otrzymać przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych z tytułu opłaty rachunków za media to 300 zł, tj. wysokość 5% wartości. UWAGA! Przed pierwszą płatnością rachunków za media, należy w banku CA potwierdzić chęć wykonywania takich płatności. Poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego wykonywanie płatności oraz w serwisie internetowym CA24 dodać odbiorcę płatności rachunków. Premia z tytułu opłaty rachunku za media w czasie promocji księgowana jest od razu na koncie po wykonaniu przelewu. Może to być zlecenie stałe lub polecenie zapłaty.
 • CAsaver z premią 50%. Z tego bonusu skorzystamy, gdy dodatkowo otworzymy również rachunek oszczędnościowy. Będą tam wpływać środki z tytułu premii – 50% wartości transakcji w ramach usługi CAsaver. Maksymalna możliwa do osiągnięcia kwota to 25 zł miesięcznie, przez okres 12 kolejnych miesięcy, jednak nie więcej niż 300 zł. Premia zostanie wypłacona na konto, w przypadku wpływu na konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym  min. 1000 zł, a transakcje kartą zostały wykonane na kwotę co najmniej 300 zł.

UWAGA! Uczestnik promocji może zostać z niej wykluczony jeżeli w czasie korzystania z promocji CAsaver wyłączy i ponownie włączy usługę CAsaver lub zmieni rachunek oszczędnościowy powiązany z usługą CAsaver.

Warunki do otrzymania premii z promocji

Podstawowymi punktami, które należy wypełnić poza sensu stricte wynikającymi z promocji to:

 • podpisanie umowy o Konta z Bankiem Credit Agricole,
 • przystąpienie do promocji z wybraniem rodzaju premii,
 • zadeklarowanie stałego wpływu na konto w czasie wymaganym dla wybranej premii,
 • wypełnienie i podpisanie “Zlecenie przekazywania środków”,
 • złożenie wniosku z pełnomocnictwem, tylko w przypadku wyboru premii za przeniesienie konta.

Otwórz Konto dla Ciebie!

Korzyści z Kontem dla Ciebie w Credit Agricole

Zakładając konto możemy otrzymać podstawowe usługi bankowe za darmo. A wśród nich:

 • obsługę konta,
 • kartę wielowalutową do konta,
 • wypłaty z bankomatów w Polsce. Przy miesięcznym wpływie na konto min. 1000 zł oraz jednej płatności kartą lub BLIK-iem,
 • przelewy Elixir przez internet i przez aplikację mobilną,
 • kartę do konta z grafiką, którą sam możesz wybrać z katalogu banku,
 • korzyści wynikające z posiadania Karty Dużej Rodziny.

Dodatkowe korzyści to wysokie wysokie oprocentowanie na koncie oszczędnościowym oraz honorowanie Karty Dużej Rodziny.

Credit Agricole Bank Polska S.A.  z siedzibą we Wrocławiu kod pocztowy 53-605, przy Plac Orląt Lwowskich 1. Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 657-008-22-74; Regon 290513140.