Nowe Konto dla Ciebie w Credit Agricole
3.3 (65%) 4 głosów

Credit Agricole nie tylko odświeżył swoją stronę domową, ale także reaktywował ofertę promocyjną konta osobistego. Poniżej przybliżmy szczegółowo ofertę, o co tym razem chodzi z nowym Kontem dla Ciebie w Credit Agricole. Jakie przywileje możemy zyskać jako nowi klienci?

Jakie są korzyści dla Ciebie za otwarcie konta w Credit Agricole?

Jeśli do 31 lipca 2018 roku otworzysz Konto dla Ciebie i przystąpisz do promocji Korzyści dla Ciebie, otrzymasz premię, którą wybierzesz:

✓ bonus za przeniesienie konta, wszystkie formalności związane z zamknięciem obecnego kotna załatwi za Ciebie bank CA, Ty jedynie musisz złożyć wniosek z pełnomocnictwem. Wniosek ten powinien zawierać dane obecnego banku z numerem rachunku, który posiadasz oraz dyspozycję zamknięcia dotychczasowego rachunku oraz dane: nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, którą bank CA zawiadomi o zmianie Twojego rachunku osobistego.

UWAGA! Nie każdy pracodawca uwzględni takie pismo o zmianie numeru konta osobistego, gdyż będą wymagać Twojego potwierdzenia, więc zapisz swój nowym numer konta i miej go przy sobie.

Jaki jest bonus za przeniesienie konta?
Bonusem za przeniesienie konta jest premia pieniężna, uzależniona od wpływów na konto. Może to być:

100 zł – gdy wpływ na konto będzie co najmniej w kwocie 1000 zł przez 3 następne miesiące kalendarzowe;
200 zł – gdy wpływ na konto będzie co najmniej w kwocie 3000 zł przez 3 następne miesiące kalendarzowe;

✓ zwrot za rachunki maksymalna łączna kwota jaką może uczestnik promocji otrzymać przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych z tytułu opłaty rachunków za media to 300 zł, tj. wysokość 5% wartości;

UWAGA! Przed pierwszą płatnością rachunków za media, należy w banku CA potwierdzić dokonywanie takich płatności okazując potwierdzenie wcześniejszej płatności oraz w serwisie internetowym CA 24 wprowadzić odbiorcę płatności rachunków. Premia z tytułu opłaty rachunku za media w czasie promocji księgowana jest od razu na koncie po wykonaniu przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty.

✓ CAsaver z premią 50%, chcąc skorzystać z tej premii, należy otworzyć również rachunek oszczędnościowy, gdyż to właśnie na niego będą wędrować pieniądze z tytułu premii – 50% wartości transakcji w ramach usługi CAsaver – maksymalnie 25 zł miesięcznie, przez okres 12 następnych miesięcy nie więcej niż 300 zł. Premia zostanie wypłacona na konto, gdy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na konto uczestnika promocji wpłynęło min 1000 zł i transakcje kartą zostały wykonane na kwotę co najmniej 300 zł;

UWAGA! Uczestnik promocji zostanie z niej wykluczony jeżeli w czasie korzystania z promocji CAsaver wyłączy i włączy ponownie usługę CAsaver lub zmieni rachunek oszczędnościowy powiązany z usługą CAsaver.

Nagrodę z promocji otrzyma każdy, kto:

podpisze umowę Konta z Bankiem Credit Agricole;

przystąpi do promocji i wybierze rodzaj premii;

zadeklaruje stały wpływ na konto w czasie wymaganym dla wybranej premii;

wypełni i podpisze “Zlecenie przekazywania środków”;

złoży wniosek z pełnomocnictwem, tylko w przypadku wyboru premii za przeniesienie konta;

Otwórz Konto dla Ciebie

Co zyskujesz z Kontem dla Ciebie w Credit Agricole?

0 zł za obsługę konta;

0 zł za kartę wielowalutową do konta;

0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, gdy na Twoje konto wpłynie co miesiąc minimum 1000 zł i wykonasz jedną płatność kartą lub Blikiem;

wysokie oprocentowanie na koncie oszczędnościowym;

więcej korzyści dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny;

0 zł za przelewy Elixir przez internet i przez aplikację mobilną;

kartę do konta z grafiką, którą sam możesz wybrać z katalogu banku;

 

Credit Agricole Bank Polska S.A.  z siedzibą we Wrocławiu kod pocztowy 53-605, przy Plac Orląt Lwowskich 1. Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 657-008-22-74; Regon 290513140.