BGŻ BNP Paribas Konto MaksymalneRuszyły właśnie promocje jednego konta w Banku BNP Paribas. Odebrać można aż do 250 zł premii. Pierwsza z nich to Premia za regularność. Natomiast druga Premia za aktywność polega na testowaniu funkcjonalności założonego Konta Maksymalnego przez kilka miesięcy, za które będą naliczane premie.

Przyjrzeliśmy się bliżej tym nowościom i opisujemy je poniżej.

W jaki sposób zyskać dwie premie?

Otwierając Konto Maksymalne w Banku BNP Paribas  można skorzystać z dwóch promocji. Bądź jak wolimy, tylko z jednej. Warunki wynikające z przyznania premii promocyjnej są proste, więc warto przyłączyć się do dwóch promocji “Premia za regularność”“Premia za aktywność”.

Premia za regularność:

Otrzymujemy 100 zł za regularne zasilenie Konta Maksymalnego, kwotą min. 1000 zł w każdym miesiącu w okresie wrzesień – listopad 2018 rok.

Premia za aktywność:

Otrzymujemy 150 zł za liczne transakcje kartą debetową do Konta Maksymalnego.

Zasady uczestnictwa w promocji

 1. Do 31 sierpnia 2018 roku składamy wniosek o otwarcie Konta Maksymalnego wraz z kartą i systemem bankowości internetowej przez stronę promocyjną banku -> www.bgżbnpparibas.pl,
 2. Wypełniając wniosek, wyrażamy zgodę do otrzymywania drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacji handlowych,
 3. Potwierdzamy opcję otrzymania na swój adres e-mail informacji związanych z realizacją zawartych umów z bankiem (e-korespondencja).
 4. Akceptujemy regulaminy promocji, do których przystępujemy.

Żeby otrzymać 100 zł za regularność:

 • w każdym miesiącu – wrześniu, październiku i listopadzi 2018 zasilamy konto wpłatą 1000 zł, może to być wpłata własna.

Żeby otrzymać 150 zł za aktywność:

 • w każdym z 6 kolejnych miesięcy od przystąpienia do promocji:

wykonujemy liczne transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do Konta Maksymalnego; minimalna kwota jednej transakcji to 5 zł, za każdą transakcje od kwoty min. 5 zł -> otrzymujemy 1 zł. Czyli aby w danym miesiącu, objętym promocją zyskać maksymalną kwotę premii – 25 zł, trzeba wykonać 25 transakcji bezgotówkowych.

UWAGA!  Warunkiem otrzymania premii w danym miesiącu jest wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 zł

Otwórz Konto!

Szczegóły prowadzenia Konta Maksymalnego

Konto Maksymalne charakteryzuje się:

 • 0 zł za obsługę rachunku osobistego,
 • 0 zł za kartę debetową do 26 roku życia,
 • Powyżej 26 roku życia – 12 zł miesięcznie, warunkiem zwolnienia z opłaty jest wykonanie transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu na kwotę 300 zł,
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie,
 • 0 zł za sprawdzenie salda w bankomacie,
 • 0 zł za pierwszą wpłatę i wypłatę gotówki w oddziale banku.

Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy 01-211;  zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571,
NIP 526-10-08-546.