BNP Paribas: Jak zdobyć dwie premie na jednym koncie bankowym?
4 (80%) 10 głosów

Ruszyły właśnie promocje jednego konta w Banku BNP Paribas. Odebrać można aż do 250 zł premii. Pierwsza z nich to Premia za regularność. Natomiast druga Premia za aktywność polega na testowaniu funkcjonalności założonego Konta Maksymalnego przez kilka miesięcy, za które będą naliczane premie. Przyjrzeliśmy się bliżej tym nowościom i opisujemy je poniżej.BGŻ BNP Paribas Konto Maksymalne

W jaki sposób zyskać dwie premie?

Otwierając Konto Maksymalne w Banku BNP Paribas  można skorzystać z dwóch promocji. Bądź jak wolisz, tylko z jednej. Warunki wynikające z przyznania premii promocyjnej są proste, więc warto przyłączyć się do dwóch promocji “Premia za regularność”“Premia za aktywność”.

Premia za regularność:

Otrzymujesz 100 zł za regularne zasilenie Konta Maksymalnego, kwotą min. 1000 zł w każdym miesiącu w okresie wrzesień – listopad 2018 rok;

Premia za aktywność:

Otrzymujesz 150 zł za liczne transakcje kartą debetową do Konta Maksymalnego;

Zasady uczestnictwa w promocji

  1. 1.  Do 31 sierpnia 2018 roku złóż wniosek o otwarcie Konta Maksymalnego wraz z kartą i systemem bankowości internetowej przez stronę promocyjną banku –> www.bgżbnpparibas.pl
  2. 2. Wypełniając wniosek, wyraź zgodę do otrzymywania drogą elektroniczną (e-mail, SMS) informacji handlowych
  3. 3. potwierdź opcję otrzymania na swój adres e-mail informacji związanych z realizacją zawartych umów z bankiem (e-korespondencja);
  4. 4. zaakceptuj regulaminy promocji do których przystępujesz;

Jak otrzymać 100 zł za regularność:

♦  w każdym miesiącu – wrzesień , październik i listopad 2018 zasil konto wpłatą 1000 zł, może to być wpłata własna;

Jak otrzymać 150 zł za aktywność:

♦  w każdym z 6 kolejnych miesięcy od przystąpienia do promocji:

→ wykonaj liczne transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do Konta Maksymalnego; minimalna kwota jednej transakcji to 5 zł, za każdą transakcje od kwoty min. 5 zł –> otrzymujesz 1 zł, czyli aby w dany miesiącu objętym promocją zyskać maksymalną kwotę premii – 25 zł, trzeba wykonać 25 transakcji bezgotówkowych;

UWAGA!  Warunkiem otrzymania premii w danym miesiącu jest wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 zł

Otwórz Konto

Szczegóły prowadzenia Konta Maksymalnego

0 zł za obsługę rachunku osobistego;
0 zł za kartę debetową do 26 roku życia;

  • • Powyżej 26 roku życia – 12 zł miesięcznie, warunkiem zwolnienia z opłaty jest wykonanie transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu na kwotę 300 zł;

0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie;
0 zł za sprawdzenie salda w bankomacie;
0 zł za pierwszą wpłatę i wypłatę gotówki w oddziale banku;

Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy 01-211;  zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571,
NIP 526-10-08-546.