Wybór walorów korzystnych dla danego inwestora do podjęcia inwestycji jest trudny, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma wysokiego kapitału do inwestycji. Na giełdzie można inwestować w akcje spółek, ale jeśli inwestor ma silne przekonanie o tym, że cały rynek lub jego sektor wzrośnie, by może lepszą decyzją będzie zainwestowanie w indeksy giełdowe. Czym one są i na czym będą polegały tego rodzaju inwestycje?

Indeksy giełdowe – mierniki ważne dla inwestorów

Na większości giełd na świecie, w tym na polskiej giełdzie w Warszawie, są obliczane regularnie mierniki – indeksy giełdowe dla całej giełdy i jej fragmentów. W Polsce popularnym wskaźnikiem jest WIG20 grupujący notowania 20 największych spółek akcyjnych na polskim parkiecie giełdowym. Za granicą są i inne mierniki, jak DAX czy S&P 500. Co one mierzą?

Stanowią odzwierciedlenie trendów giełdowych oraz tego, jak kształtuje się rynek w danym czasie. Jeśli indeksy systematycznie wzrastają, oznacza to, że skupione w nich spółki także znajdują się w trendzie wzrostowym. Indeksy giełdowe są dla inwestorów swoistym kierunkowskazem dotyczącym tego, w co warto w danym czasie zainwestować, w jakie spółki i ich akcje.

Jednocześnie jednak indeksy giełdowe same w sobie mogą być przedmiotem podejmowanych inwestycji. Trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób w nie zainwestować. Sposobem na to są ETF-y na indeksy giełdowe czy fundusze indeksowe.

Sposób na inwestycje w indeksy giełdowe

Zarówno ETF-y, jak i fundusze indeksowe, dają możliwość podjęcia przez inwestora inwestycji w indeksy giełdowe w bardzo prosty sposób. Wystarczy kupić jednostki uczestnictwa w funduszu indeksowym lub ETF, by móc zacząć inwestycje o dużym stopniu dywersyfikacji, dlatego są one bezpieczniejsze niż klasyczne nabywanie akcji wybranych spółek.

Historia funduszy indeksowych

Siła indeksów giełdowych została dostrzeżona już w latach 70. XX wieku. Dokładnie w 1976 roku w Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy fundusz indeksowy, który miał inwestować we wszystkie akcje indeksu giełdy nowojorskiej S&P 500. Dzięki zainwestowaniu w taki fundusz każdy inwestor zarabia wraz z wypracowywaniem zysków przez największe, najbardziej znane w USA przedsiębiorstwa mające swoje spółki giełdowe. Lepiej kupić klasyczne jednostki uczestnictwa w funduszach indeksowych, niż akcje spółek.

Pomimo tego faktu, w Polsce jest tak naprawdę zaledwie kilka funduszy indeksowych, które pozwalają zarabiać na indeksach giełdowych polskim inwestorom. Na GPW w Warszawie uruchomionych jest pięć ETF-ów na indeksy Sax, S&P 500, WIG20, WIG20TR oraz mWIG40TR. To naprawdę niewiele, ale do tego dochodzą jeszcze fundusze indeksowe, odzwierciedlające zachowanie niektórych rodzimych indeksów. Za granicą jest inaczej – są setki funduszy indeksowych i ETF-ów, odzwierciedlających indeksy giełdowe.

Zalety inwestowania w ETF i fundusze indeksowe

Decydując się na podjęcie inwestycji w indeksy giełdowe, uzyskuje się tak naprawdę wiele cennych korzyści. Nie trzeba na przykład samodzielnie dbać o dywersyfikację i o podejmowanie decyzji o tym, jakie spółki i ich akcje będą najkorzystniej sprawdzać się w twoim portfelu. Indeks sam zmienia swój skład, a spółki znajdujące się w nim wymieniają się bez udziału inwestorów.

Koszty inwestowania za pośrednictwem funduszy określonego typu w indeksy giełdowe są niskie, zwłaszcza w porównaniu do kosztów lokowania środków w tradycyjne fundusze inwestycyjne (dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/swapy-i-oplaty-kb). Niskie opłaty oznaczają większe zyski dla inwestora, co w przypadku dysponowania dużym kapitałem ma ogromne znaczenie. Stopa zwrotu z indeksu giełdowego w dłuższym horyzoncie czasowym jest o wiele większa i pewniejsza do uzyskania, niż stopa zwrotu z inwestycji w fundusze aktywnie zarządzane. Takie fundusze nie są też obarczone ryzykiem złego zarządzania, ponieważ nie ma tu wielu decyzji do podjęcia przez osoby zarządzające nimi. Rynek sam reguluje skład indeksu, a fundusz się do tego dostosowuje.