Czy warto pomyśleć o możliwości zapewnienia sobie w przyszłości znacznie wyższej emerytury? Pewnie, nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości. Na taki ruch decyduje się coraz więcej osób, a co za tym idzie korzystamy z ogólnie dostępnych metod, rozwiązań i opcji, jedną z nich jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Czym dokładnie jest IKZE, jakie są jego zalety?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – co to jest?

Jest to alternatywa mająca związek z III filarem systemu emerytalnego (zalicza się do niego również Indywidualne Konto Emerytalne czy Pracowniczy Program Emerytalny) w pełni dodatkowa i dobrowolna. Jednocześnie na jej korzyść przemawia fakt, iż IKZE jest na swój sposób połączony z ulgą i zachętą podatkową.Kobieta wpatrzona w pomarańczową skarbonkę świnkę

Rodzaje IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dostępne jest w wielu adekwatnych do tego postaciach, rozróżniamy między innymi:

  • depozyty bankowe dostępne w bankach spółdzielczych a także komercyjnych,
  • Rejestry Funduszy Inwestycyjnych, które oferują nam towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
  • Giełdy Papierów Wartościowych w aspekcie biur maklerskich,
  • Zakłady Ubezpieczeniowe umożliwiają nam inwestycyjne ubezpieczenia na życie
  • Inne dobrowolne fundusze emerytalne w funkcjonujących na naszym rynku towarzystwach emerytalnych.

Wybór odpowiedniej formy oszczędzania w IKZE jest czymś nader ważnym, chodzi nie tylko o ryzyko czy też koszta, z którymi musimy się liczyć, lecz jednocześnie ewentualne stopy zwrotu w aspekcie krótko i długoterminowym.

Sprawdź IKZE w AXA!

IKZE – zalety i możliwość odliczenia

Jak najbardziej podstawowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest możliwość skorzystania z dostępnych ulg. Zalicza się do nich odpisanie rocznej składki na IKZE od całego dochodu, oznacza to mianowicie tyle iż zmniejszamy w ten sposób podstawę do opodatkowania.

Ciekawą opcją jest również bezproblemowe przenoszenie pieniędzy pomiędzy adekwatnymi do tego instytucjami (dostawcami) na przykład z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do banku. Zachowana zostaje przy tym ciągłość, a także ochrona podatkowa, bez potrzeby generowania jakichkolwiek dodatkowych i zbędnych kosztów.

Sprawdź też: Ocena dochodów przy badaniu zdolności kredytowej przez bank

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – dlaczego warto?

W dalszym ciągu zastanawiasz się co możesz zyskać wraz z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego? Przede wszystkim mówimy o metodzie na oszczędzanie pieniędzy w bardzo atrakcyjny do tego sposób, a tym samym możliwości uzyskania korzyści wynikających z takiej metody odkładania pieniędzy na spokojną przyszłość.

IKZE umożliwia nam nie tylko zebranie kapitału, ale jego pomnażanie czy też z czasem czerpanie z tego tytułu odpowiednich profitów pod postacią wyższej emerytury. Ewentualnie pieniądze te mogą nam posłużyć i zostać przeznaczone na konkretny cel. Dlatego jak widać, powodów dla których należy rozważyć IKZE jest bardzo wiele, w gruncie rzeczy to jedna z dostępnych form oszczędzania pieniędzy na godną emeryturę.