Getin Bank LogoDo grona banków z ciekawą propozycją dla klientów indywidualnych dołączył Getin Bank. Oferta promocyjna skierowana jest do nowych klientów. Mogą oni zgarnąć 5% zwrotu od każdej transakcji wykonanej kartą lub BLIK-iem. Do potencjalnych przyszłych klientów, bank chce trafić hasłem “by kierowali się prostą zasadą i wybierali tylko zrozumiałe produkty”. Ściśle w nawiązaniu do hasła reklamowego wprowadzony został rachunek – Konto Proste Zasady.

Zasady promocji 5% zwrotu od transakcji w Getin Bank

W oferowanej przez bank promocji można przez pół roku co miesiąc otrzymywać zwroty za zakupy. Wysokość zwrotu to 5% wartości wydanej kwoty. Pod uwagę będą brane tylko płatności wykonane kartą wydaną przez Getin Bank do otwartego Konta Proste Zasady. Po kolei należy:

  • do 15 kwietnia 2018 roku otworzyć Konto Proste Zasady, przez stronę Getin Bank,
  • aktywnie korzystać z karty wydanej do rachunku, m.in. płacić za zakupy kartą lub BLIK-iem,
  • wyrazić zgody marketingowe dla banku.

Otwórz Konto Proste Zasady!

W promocji Getin Banku “5% zwrotu na prostych zasadach”,  od każdej transakcji kartą debetową lub BLIK-iem możemy otrzymywać zwrot w wysokości 5% od wydanej kwoty. Jednak suma wszystkich zwrotów nie przekroczy nie 30 zł miesięcznie. Przy aktywnym korzystaniu z dostępnej promocji przez 6 miesięcy możemy zyskać do 180 zł (6 m-cy x 30 zł maks. zwrot = 180 zł).
Nagroda wypłacana jest na konto osobiste w terminie do 15 dnia miesiąca po każdym pełnym miesiącu kalendarzowym w którym klient spełnił warunki promocji i który mieści się w okresie promocji.

WAŻNE! Do promocji “5% zwrotu na prostych zasadach” można przystąpić do 15.04. Promocja trwa od momentu przystąpienia klienta do promocji przez okres kolejnych pełnych 6 miesięcy kalendarzowych następujących po sobie.

Profity z Kontem Proste Zasady

Otwarcie Konto Proste Zasady w Getin Banku oprócz możliwości wzięcia udziału w Promocji “5% zwrotu na prostych zasadach”, otrzymujemy również:

  • wydanie i obsługę karty debetowej za 0 zł,
  • wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce za 0 zł,
  • prowadzenie konta za 0 zł, przy wykonaniu jednej płatności miesięcznie kartą lub BLIK-iem,
  • przelewy w Bankowości Internetowej i Mobilnej za 0 zł.

Konto Porste Zasady Getin Bank

Getin Bank należy do Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, kod pocztowy 01-208, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039.