Crédit Agricole: przenieś konto osobiste i odbierz 200 zł premii
4 (80%) 3 głosów

200 złotych otwarcie konta Credit AgricoleAby cieszyć się dodatkowymi środkami pieniężnymi na koncie osobistym otwórz konto i weź kartę do konta w Banku Crédit Agricole oraz korzystaj z Bankowości Elektronicznej CA24.

Zasady uczestnictwa w promocji

– tylko do 31.03.2017 r otworzysz wybrane przez siebie konto z kartą;

– przez co najmniej 3 miesiące następujące po sobie zapewnisz regularne wpływy na konto w kwocie min. 3000 zł miesięcznie; jeżeli wpływy na konto będą niższe, lecz min. 1500 zł miesięcznie, wówczas w promocji za przeniesienie konta premia wyniesie 100 zł;

– przeniesiesz się do banku Crédit Agricole ze swojego dotychczasowego banku;

Podczas wnioskowania o konto należy wyrazić zgodę na działania marketingowe banku, a także otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej i w tym celu klient poda swój numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail).

Premia wpłynie na rachunek konta klienta nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnieniu przez klienta wszystkich warunków.

Kto może otworzyć rachunek i zyskać premię?

– nowy klient; osoba nie posiadająca żadnego rachunku w banku;

– klient, który posiada konto indywidualne lub jest jednym z posiadaczy konta wspólnego w Pakiecie Depozytowym i złoży dyspozycję zmiany pakietu tego konta;

– z promocji nie może skorzystać klient, który przez ostatni rok przed datą otwarcia konta był Posiadaczem konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy konta wspólnego prowadzonego przez bank w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy.

Jakie konto mogę otworzyć w banku Crédit Agricole?

Bank daje nam do wyboru, aż 4 możliwości otworzenia rachunku, prowadzonych przez bank. Mianowicie:

– 1 Konto;
– Konto PROSTOoszczędzające;
– Konto PROSTOoszczędzające PLUS
– Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM

Dla osób poniżej 27 roku życia najkorzystniejszym wariantem konta jest 1 Konto. Jest ono całkowicie bezpłatne, za kartę też nie zapłacimy jeżeli dokonamy nią transakcji bezgotówkowych na kwotę 1 zł miesięcznie. Do tego bankomaty CA, BZ WBK i Euronetu są za darmo. Za korzystanie z pozostałych zapłacimy 5 zł.
Aktywnie korzystając z konta mobilnego możemy pozyskać dodatkowe bonusy.

Osoby, które skończyły 27 lat, mają do wyboru 3 warianty; z których najkorzystniejsze są dwa. Konto PROSTOoszczędzające Plus, lub Premium. Jeżeli wybierzemy pierwszy przypadek (Konto PROSTOoszczędzające Plus) będziemy zwolnieni z opłat za konto gdy wpływy na konto będą min. 1500 zł, a 1000 zł w przypadku osób poniżej 30 roku życia. Karta debetowa do tego konta również może być bezpłatna po wydaniu 500 zł miesięcznie.
W drugim przypadku (Konto PROSTOoszczędzające Premium) bank zwolni nas z opłaty za konto jeśli zapewnimy wpływy 10 000 zł. Karta debetowa do konta jest za darmo.
W obu przypadkach są darmowe bankomaty.

Jak przenieść konto do Crédit Agricole?

W celu przeniesienia konta klient otwiera konto i składa w placówce banku Wniosek z Pełnomocnictwem zawierającym informację:

– nazwę dotychczasowego banku; który musi uczestniczyć w procesie przenoszenia rachunku/usług płatniczych;

– prawidłowy numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, używanego w dotychczasowym banku;

– dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku z zachowaniem umownego wypowiedzenia;

– nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez bank o zmianie rachunku bankowego przez klienta; doświadczenie pokazuje, że instytucje chcą bezpośredniego potwierdzenia przez swojego pracownika informacji o zmianie numeru rachunku.

Przenieś konto do Crédit Agricole!